Kirkkovaltuusto asetti 30.5.2018 seurakuntavaalien vaalilautakunnan:

Leena Heinonen, puheenjohtaja; Kristina Laiho, Raimo Jalonen, Satu Topi.

Varajäsenet Petteri  Kainu, Riitta Luotonen, Asko Virtanen, Päivi Ahala. vt. kirkkoherra Antero Aaltonen kuuluu vaalilautakuntaan virkansa puolesta.

Seurakuntavaalien varsinainen äänestyspäivä on su 18.11.2018
 
Vaaliluettelo
LEHTI-ILMOITUS
SEURAKUNTAVAALIEN ENNAKKOÄÄNESTYKSESTÄ
 
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 18.11.2018 toimitettavien seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 6.11.–10.11.2018 joka päivä klo 9.00 – 18.00
Kustavin srk ___________________________________
Taivassalon srk/Kirkkoherranvirasto, Pappilantie 10, Taivassalo.
Vehmaan srk 6.-7.11. klo 9:00-18:00 kirkkoherranvirasto, Kirkonkyläntie 220, Vehmaa
8.-10.11. klo 9:00-18:00 Vinkkilän srk-talo, Jampintie 10, Vehmaa
 
Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään. 
 
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut voi äänestää kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava oman seurakunnan vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 2.11.2018 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 2.11.2018 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumerot ovat: Kustavi 044-7776450, Taivassalo 02-878198, Vehmaa 02-4331011. 
 
Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan seurakuntien ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on kokonaisuudessaan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 29.10.–10.11.2018,
Kivimaantie 20, Kustavi
Pappilantie 10, Taivassalo
Kirkonkyläntie 220, Vehmaa
 
Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.kustavinseurakunta.fi; http://taivassalonsrk.nettisivu.org; www.vehmaanseurakunta.fi ja www.seurakuntavaalit.fi -sivuilta. 
 
Kustavi, Taivassalo, Vehmaa 18.9.2018
 
Vaalilautakuntien puolesta puheenjohtajat
 
 
Kaarina Valtonen Kustavin vaaliltk
Pauli Kurkilahti Taivassalon vaaliltk
Leena Heinonen Vehmaan vaaliltk