Kirkkoneuvosto


Jäsenet                                     Varajäsenet

Antero Aaltonen, pj

Lassi Alastalo, vpj                       Pentti Piilinen

Olli-Pekka Ahokas                      Seppo Lehto

Antti Huovinen                          Tommi Amperla

Annikka Jokiranta                      Susanna Ranta

Niina Mäkelä                             Kaarlo Theis 

Rita Santanen                            Minna Lindström

Laura Varjo                                Elina Heino    

 

Läsnäolo-oikeus:

Janne Ahala, kirkkovaltuuston pj

Antti Mäkitalo, kirkkovaltuuston vpj