Kirkkoneuvosto


Jäsenet                                      Varajäsenet

Antero Aaltonen, pj

Lassi Alastalo, vpj                       Pentti Piilinen

Antti Huovinen                            Antti Mäkitalo

Annikka Jokiranta                       Laura Varjo

Nina Mäkelä                               Kaarlo Theis 

Susanna Ranta                          Tommi Amperla

Rita Santanen                            Olli-Pekka Ahokas

Satu Suominen                          Minna Lindström

Läsnäolo-oikeus:

Janne Ahala, kv pj

Katriina Jalonen, kv vpj