Kirkkoneuvosto


Jäsenet                                      Varajäsenet

Antero Aaltonen, pj

Lassi Alastalo, vpj                       Pentti Piilinen

Antti Huovinen                            Antti Mäkitalo

Annikka Jokiranta                       Laura Varjo

Minna Lindström                      Seppo Lehto

Nina Mäkelä                               Kaarlo Theis 

Susanna Ranta                          Tommi Amperla

Rita Santanen                            Olli-Pekka Ahokas

 

Läsnäolo-oikeus:

Janne Ahala, kirkkovaltuuston pj

Katriina Jalonen, kirkkovaltuuston vpj

Kirkkoneuvoston kokouspäivämäärät

 

ke 22.1.2020

ke 4.3.2020

ke 1.4.2020

ke 13.5.2020

ke 2.9.2020

ke 30.9.2020

ke 28.10.2020

ke 25.11.2020