Kirkkoneuvoston päätöksiä

Kirkkoneuvoston kokous 1.4.2020:

Asiat:

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo
 3. Työjärjestyksen hyväksyminen
 4. Oppisopimuskoulutus Marika Runola
 5. Yhteisvastuutilityksen tarkastajan valinta
 6. Määrärahojen ylitysoikeuspyynnöt 2019
 7. Seurakunnan tilinpäätös 2019 (tasekirja)
 8. Hautainhoitorahaston tilinpäätös 2019
 9. Hautausmaan kesätyöntekijät
 10. Kirkkoherran vapaa-aikasuunnitelma touko-syysk 2020 & vuosiloma
 11. Vuosilomajärjestys (talvilomat, lomanmääräytymisvuodelta 0418-0319)
 12. Kirkonkylän srk-talon myyntitoimeksiannon jatkaminen
 13. Sovintosopimus Stina Valli/JHL ja Vehmaan srk
 14. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
 15. Kolehdin 13.9. siirto
 16. Kesäkahvilan vastuuhenkilö
 17. Myllyjärven leirimajan vastuuhenkilö
 18. Rippileirin turvallisuus- ja vastuuhenkilö
 19. MHYn palvelusopimus ja kustannusarvio
 20. Wikman-Heikkilän sukuseuran esitys
 21. Tiedotusasiat
 22. Kokouksen päätös ja valitusosoitus, KL 24 I

Antero Aaltonen

puheenjohtaja, kirkkoherra

 Kirkkoneuvoston jäsenet:           Henkilökohtainen varajäsen:
Lassi Alastalo                              Pentti Piilinen
Antti Huovinen                           Antti Mäkitalo
Annikka Jokiranta                       Laura Varjo         
Nina Mäkelä                               Kaarlo Theis
Susanna Ranta                            Tommi Amperla
Rita Santanen                             Olli-Pekka Ahokas
Satu Suominen                           Minna Lindström

Läsnäolo-oikeus:
Janne Ahala                                kv pj
Katriina Jalonen                          kv vpj

KIRKKONEUVOSTON 1.4. pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Vehmaan kirkkoherranvirastossa 6.-21.4.2020.

 

 

 

Kirkkoneuvoston kokous 10.1.18:

  1   Kanttorin viran (80%) vaali: kirkkoneuvosto päätti kutsua hakijat toimittamaan messun ja
       haastatteluun, 4.2. Sinikka Stöckell, 11.2. Hanna Pishro
  2   Kn hyväksyi muutetun kanttorin viran johtosäännön
  3   Kirkkoherranviraston toimistosihteeriksi palkattiin 31.12.18 päättyväksi määräajaksi Carita  
       Virtanen  
  4   Kirkkoneuvoston kokousajat vuonna 2018: ke 14.2., ke 21.3. (tilinpäätös), ke 18.4., ke 16.5., 
       ke 13.6., ke 15.8., ke 19.9., ke 31.10. (vero-% & talousarvio), ke 28.11.
  5   Vehmaan seurakunnan kirkkoherranvirka:
       - kn esittää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille, että Vehmaan seurakunnan
         kirkkoherran virkaa ei julisteta haettavaksi ajalla 1.3.2018 – 28.2.2019;
       - puoltaa pastori Antero Aaltosen määräämistä Vehmaan seurakunnan vt. kirkkoherraksi
         1.3.2018 lukien
  6   Kn vahvisti vs kirkkoherrojen palkat (tammikuu Pertti Ruotsalo, helmikuu Antero Aaltonen)
  7   Kn päätti, että hautausmaalta poistetaan vanhoja huonokuntoisia puita

Kirkkoneuvoston kokous 11.1.17:

1. Hyväksyttiin vuoden 2016 talousarvion määrärahaylitykset

2. Päätettiin vuoden 2017 jumalanpalvelusapulaisten lista

3. Päätettiin neuvoston kokousajat vuonna 2017

4. Vahvistettiin työntekijöiden talvilomat

5. Päätettiin antaa Vinkkilän srk-talo maksutta käyttöön Vakka-Suomen Sydänyhdistys ry:n  järjestämää kaikille avointa sydänviikon tilaisuutta varten

6. Päätettiin teettää uudet poppanaliinat Vinkkilän srk-talon pöydille

7. Merkittiin tiedoksi tontinostotarjous

8. Päätettiin kysyä sijoitussalkun hoitotarjouksia

 

Kirkkoneuvoston kokous 22.2.17:

1.   Perustettiin seurakunnan johtoryhmä (JORY), jäsenet kirkkovaltuuston pj ja vpj, kirkkoneuvoston vpj, kirkkoherra, talouspäällikkö

2.   Seurakunnan laskujen hyväksyjät kirkkoneuvoston kaudella 2017-18 ovat kirkkoherra ja talouspäällikkö

3.   Perhekerhon ja Tiistaipiirin rahavarat päätettiin yhdistää srk:n päätilille

4.   Seurakunnassa päätettiin ottaa käyttöön sairauspoissaolojen omailmoitusmenettely

5.   Päätettiin tehdä varainhoitosopimus OP Privaten kanssa

6.   Hyväksyttiin muutettu kanttorin viran ohjesääntö

7.   Hyväksyttiin muutettu lähetystyön johtokunnan johtosääntö

8.  Vehmaan palvelukeskussäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2017-18 valittiin Kristina Laiho, varalle Aki Virtanen

9.   Lapsiasiahenkilöksi (LAVA) valittiin edelleen Antti Huovinen

10.  Nimettiin kirkkoneuvoston edustajat johtokuntiin/työryhmään: diakoniatyön johtokuntaan Marjo Lehtonen, lähetystyön johtokuntaan Pirjo Kaskinen sekä lapsi- ja nuorisotyön toimikuntaan Antti Huovinen

11.  Seurakunnan edustajaksi asunto-osakeyhtiöitten kokouksiin valittiin edelleen Kristina Laiho

12.  Vehmaan vanhusneuvostoon seurakunnan edustajaksi valittiin Tapio Keskitalo, varalle Kari Rinne

13.  Hyväksyttiin Uudenkaupungin seurakunnan esittämä sairaalasielunhoitosopimuksen päivittäminen

14.  Kirkon paloilmoitinjärjestelmän vuosihuoltosopimus päätettiin tehdä Hämeen Lukko Oy:n kanssa.

 

Kirkkoneuvoston kokous 29.3.17:

1. Maalämpöjärjestelmien rakentamisen menot päätettiin kattaa verovaroilla, ei lahjoitusrahastojen varoilla

2. Hautausmaan kausityöntekijäksi päätettiin ottaa 24.4.-31.10.17 Satu Mäkipää

3. Kesäkahvila annetaan vuokralle Minna Kuuselalle

4. Päiväkerhomaksu kaudella 2017-2018, päiväkerhomaksuksi 80 € syyskausi, 80 € kevätkausi, 3-4 kerhokertaa/vko; 50 € 2 kerhokertaa/vko. Sisaralennus 25 %;

5. Hyväksyttiin työterveyshuollon toimintasuunnitelma sekä varhaisen tuen malli/päihdehoitomalli

6. Hyväksyttiin lapsi- ja nuorisotyön työryhmän johtosääntö

7. Hyväksyttiin luottotappioiden kirjaaminen, perintää jatketaan silti

8. Muutettiin maksutaksaa siten, että kirkon käyttömaksua avioliittoon vihkimisessä ei peritä, jos toinen vihittävistä on ollut Vehmaan seurakunnan jäsen

9. Myönnettiin Vehmaan Lustaset ry:lle hankerahaa 1000 €

10. Päätettiin tehdä vastatarjous metsäpalstasta ostotarjouksen tehneille

 

Kirkkoneuvoston kokous 19.4.17:

Hyväksyttiin seurakunnan tilinpäätös 2016 (tasekirja) esitettäväksi kirkkovaltuustolle

Hyväksyttiin hautainhoitorahaston tilinpäätös 2016 esitettäväksi kirkkovaltuustolle

Hyväksyttiin rippileirisuunnitelma

Valittiin hautausmaan kesätyöntekijät: Laura Piiroinen kesäkuuksi, varalle Matilda Salminen, Rasmus Falck heinäkuuksi, varalle Teemu Skinnarla

Esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi uusi taloussääntö

Esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi  sisäisen valvonnan ohjeet

Finda Oy:n osakkeista saadun tulon siirto Korpelaisen rahastoon

Esitys valtuustolle kirkkovaltuuston puheenjohtajan valinnasta

Esitys valtuustolle diakoniatyönjohtokunnan puheenjohtajan valinnasta

Toimistosihteerin työsuhteen irtisanominen päättymään 31.7.2017

Päätettiin hakea kirkon keskusrahastosta harkinnanvaraisen avustusta

Vahvistettiin vuosilomajärjestys lomakaudella 2.5.-30.9.2017

Kirkkoneuvosto hyväksyi työalojen määrärahaylitykset, ja esittää kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi osastotason ylitykset

Päätettiin ottaa henkilö 3 kk:n työkokeiluun hautausmaalle.

 

Kirkkoneuvoston kokous 2.5.17:

Käsiteltiin tasekirjaan 2016 tehdyt muutokset

Merkittiin tiedoksi tilintarkastuskertomus 29.4.2017

Merkittiin tiedoksi yhteenveto tilintarkastuksesta 29.4.

Päätettiin huoneenvuokrasopimuksesta

Todettiin, ettei voida ottaa henkilöä työkokeiluun

 

Kirkkoneuvoston kokous 17.5.17:

Virkojen osa-aikaistamisia aletaan valmistella

Tutustuttiin OP Pohjolan turvaselvitykseen