Kirkkovaltuusto

Janne Ahala, puheenjohtaja
Laura Örn, varapuheenjohtaja
Lassi Alastalo
Antti Huovinen
Katriina Jalonen
Annikka Jokiranta
Pirjo Kaskinen
Tapio Keskitalo
Mirkka Lahdenranta
Marjo Lehtonen
Antti Mäkitalo
Kari Rinne
Satu Suominen
Aki Virtanen
Lauri Vuorela

Varajäsenet:

LISTA II:  Teppo Kataja, Mikko Simola, Olli-Pekka Ahokas, Minna Lindström, Seppo Lehto.

LISTA III: Pentti Piilinen, Aila Saalasti, Mia Laine.

LISTA I: Kaarlo Theis, Voitto Vaanola, Nina Mäkelä.