Kirkkovaltuusto 2019-2022

Janne Ahala
Olli-Pekka Ahokas 
Lassi Alastalo
Tommi Amperla 
Antti Huovinen 
Katriina Jalonen 
Annikka Jokiranta 
Seppo Lehto
Minna Lindström 
Nina Mäkelä 
Antti Mäkitalo 
Pentti Piilinen
Susanna Ranta 
Rita Santanen 
Laura Varjo

Varajäsenet:

Meiri Ahtiainen
Tapio Keskitalo, Henri Palmunen, Voitto Vaanola, Laura Örn