Seurakuntavaalit 

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle. Seuraavat seurakuntavaalit ovat vuonna 2022.

Seurakuntavaalien varsinainen vaalipäivä on 20. marraskuuta 2022. 
Ennakkoäänestysaika on 8.-12.11.2022. Tarkemmat tiedot äänestyspaikoista ja äänestysajoista ilmoitetaan ennen vaaleja.  

Seurakuntavaalit.fi-sivusto avataan vaalivuonna 2022. Sivustolla on lisätietoja vaaleista ja muun muassa ehdokkaaksi asettautumisesta. 

Kuka voi äänestää seurakuntavaaleissa?

  • Seurakuntavaaleissa jo 16-vuotiaalla on äänioikeus.
  • Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, kirkon jäsenyys riittää.
 
 

Vaalilautakunta vuoden 2022 seurakuntavaaleissa:

Kirkkovaltuuston 27.4.2022 vahvistama vaalilautakunta:

Esko Hietala (pj)
Leena Heinonen
Jouni Salmi
Hanna Simola
Tarja Ahtiainen

Varalla: 
1. Kaarlo Theis, 2. Helinä Seppälä, 3. Satu Topi, 4. Kirsti Ahala, 5. Raimo Jalonen.

Kirkkoherra kuuluu vaalilautakuntaan virkansa puolesta.