Kirkkoneuvoston päätöksiä

Kirkkoneuvoston kokous 10.3.2021:

Asiat:

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo
 3. Työjärjestyksen hyväksyminen
 4. Diakonian viran hakijoiden haastattelut: virkaan valittiin Tuija Suominen
 5. Aluekeskusrekisteriin liittyminen: kirkkovaltuustolle esitetään, että srk liittyy Porin aluekeskusrekisteriin 1.9.21 alkaen
 6. Hakemus Vehmaan Asunto Oy:n huoneistoon
 7. Kirkkoherran vapaa-aikasuunnitelma: merkittiin tiedoksi
 8. Anita Sorangon hakemus seurakuntamestarin työhön: tehdään työsopimus toistaiseen työsuhteeseen
 9. Rippileirin turvallisuus- ja vastuuhenkilö: kirkkoherra
 10. Tiedotusasiat
 11. Kokouksen päätös ja valitusosoitus, KL 24 I

 

 

Kirkkoneuvoston kokous 13.5.2020:

Asiat:

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo
 3. Työjärjestyksen hyväksyminen
 4. Vuosilomajärjestys, lomakaudella 2.5.-30.9.2020
 5. Oppisopimuskoulutussopimus srk & Marika Runola/Turun Kristillinen Opisto
 6. Suorituslisän & järjestelyvaraerän jakaminen
 7. Harju-Madise -ystävyysseurakunta
 8. Kirkkoneuvoston ohjesääntö
 9. Tiedotusasiat
 10. Kokouksen päätös ja valitusosoitus, KL 24 I


Vehmaalla 6. pnä toukokuuta 2020

Antero Aaltonen
puheenjohtaja, kirkkoherra

Kirkkoneuvoston jäsenet: Henkilökohtainen varajäsen:
Lassi Alastalo                         Pentti Piilinen
Antti Huovinen                     Antti Mäkitalo
Annikka Jokiranta                Laura Varjo     
Nina Mäkelä                          Kaarlo Theis
Susanna Ranta                      Tommi Amperla
Rita Santanen                       Olli-Pekka Ahokas
Satu Suominen                     Minna Lindström

Läsnäolo-oikeus:
Janne Ahala                            kv pj
Katriina Jalonen                   kv vpj

KIRKKONEUVOSTON 13.5. pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Vehmaan kirkkoherranvirastossa 15.-29.5.2020.

 

Kirkkoneuvoston kokous 1.4.2020:

Asiat:

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä olo
 3. Työjärjestyksen hyväksyminen
 4. Oppisopimuskoulutus Marika Runola
 5. Yhteisvastuutilityksen tarkastajan valinta
 6. Määrärahojen ylitysoikeuspyynnöt 2019
 7. Seurakunnan tilinpäätös 2019 (tasekirja)
 8. Hautainhoitorahaston tilinpäätös 2019
 9. Hautausmaan kesätyöntekijät
 10. Kirkkoherran vapaa-aikasuunnitelma touko-syysk 2020 & vuosiloma
 11. Vuosilomajärjestys (talvilomat, lomanmääräytymisvuodelta 0418-0319)
 12. Kirkonkylän srk-talon myyntitoimeksiannon jatkaminen
 13. Sovintosopimus Stina Valli/JHL ja Vehmaan srk
 14. Toimintasuunnitelma vuodelle 2020
 15. Kolehdin 13.9. siirto
 16. Kesäkahvilan vastuuhenkilö
 17. Myllyjärven leirimajan vastuuhenkilö
 18. Rippileirin turvallisuus- ja vastuuhenkilö
 19. MHYn palvelusopimus ja kustannusarvio
 20. Wikman-Heikkilän sukuseuran esitys
 21. Tiedotusasiat
 22. Kokouksen päätös ja valitusosoitus, KL 24 I

Antero Aaltonen

puheenjohtaja, kirkkoherra

 Kirkkoneuvoston jäsenet:           Henkilökohtainen varajäsen:
Lassi Alastalo                              Pentti Piilinen
Antti Huovinen                           Antti Mäkitalo
Annikka Jokiranta                       Laura Varjo         
Nina Mäkelä                               Kaarlo Theis
Susanna Ranta                            Tommi Amperla
Rita Santanen                             Olli-Pekka Ahokas
Satu Suominen                           Minna Lindström

Läsnäolo-oikeus:
Janne Ahala                                kv pj
Katriina Jalonen                          kv vpj

KIRKKONEUVOSTON 1.4. pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Vehmaan kirkkoherranvirastossa 6.-21.4.2020.