Uutislistaukseen

Kuulutus seurakuntavaalien ennakkoäänestyksestä

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 20.11.2022 toimitettavien seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8.11.–12.11.2022 joka päivä Seurakuntatalolla (Jampintie 10, Vinkkilä) kello 9.00–18.00.  

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.  

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut voi äänestää kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava oman seurakunnan vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 4.11.2022 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto/seurakuntatoimisto on avoinna 4.11.2022 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston/seurakuntatoimiston puhelinnumero on 02 4331 011. 

Vehmaan seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on kokonaisuudessaan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa/seurakuntatoimistossa 31.10.–12.11.2022, osoite (Kirkonkyläntie 220, Vehmaa). 

Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.vehmaanseurakunta.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä ja osoitteesta seurakuntavaalit.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

 

Vehmaalla 15.9.2022 

Vehmaan seurakunnan vaalilautakunnan puolesta 

Puheenjohtaja Esko Hietala 

11.10.2022 09.43