Seurakuntavaalit 2018 lähestyvät

24.10.2018 15.12

srkvaalit-jako_S.png

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan seurakuntavaalit 18.11.2018.

Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt sekä kirkkovaltuustoon että kirkkoneuvostoon.

 

Vaalien ennakkoäänestys järjestetään 6.11.–10.11.

Vehmaan äänestyspaikat ovat 6.-7.11. klo 9-18 kirkkoherranvirasto (Kirkonkyläntie 220) sekä 8.-10.11. klo 9-18 Vinkkilän srk-talo (Jampintie 10). Varsinaisena äänestyspäivänä 18.11. voit äänestää Vinkkilän srk-talolla klo 11.30-20.00.

 

Linkki Vehmaan ehdokaslistaan

 

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahansa seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut voi äänestää kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava oman seurakunnan vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 2.11.2018 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 2.11.2018 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumerot ovat: Kustavi 044-7776450, Taivassalo 02-878198, Vehmaa 02-4331011.

 

Kustavin, Taivassalon ja Vehmaan seurakuntien ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on kokonaisuudessaan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla kirkkoherranvirastossa 29.10.–10.11.2018,

    Kivimaantie 20, Kustavi

    Pappilantie 10, Taivassalo

    Kirkonkyläntie 220, Vehmaa

 

Seurakuntavaalista ja ennakkoäänestyspaikoista löytyy tietoa myös seurakunnan kotisivuilta osoitteesta www.kustavinseurakunta.fi, http://taivassalonsrk.nettisivu.org, www.vehmaanseurakunta.fi ja www.seurakuntavaalit.fi  -sivuilta.

 

Kustavi, Taivassalo, Vehmaa 18.9.2018

 

Vaalilautakuntien puolesta puheenjohtajat

 

Kaarina Valtonen        Pauli Kurkilahti        Leena Heinonen

Kustavin vaaliltk        Taivassalon vaaliltk        Vehmaan vaaliltk

« Uutislistaukseen