Uutiset

Uutislistaukseen

IMG_8531_S.jpg

Urkuhuolto kirkossa

14.8.2019 11.21

Vehmaan kirkossa alkaa maanantaina 19.8. perusteellinen urkuhuolto, jossa käydään perusteellisesti läpi urkujen koko koneisto sekä vaihdetaan pääsormion ja jalkion soittopalkeet.

Vehmaan kirkon nykyiset urut ovat vuodelta 1957. Kangasalan Urkutehtaan rakentamissa kaksisormioisissa uruissa on 20 äänikertaa, joissa on yhteensä n. 1300 pilliä. Urut toimivat sähköpneumaattisesti.

Keväällä 2018 tehdyssä vuosihuollossa havaittiin uruissa ns. soittopalkeitten haurastumista, joka koskee kauttaaltaan koko urkujen koneistoa. Palkeitten haurastuminen aiheuttaa uruille äänten vuotamista ja vinkunaa. Koska vuosihuollossa oli mahdollista korjata vain pieni osa palkeista, päätettiin toteuttaa uruille perusteellinen kokonaishuolto, jossa käydään läpi järjestelmällisesti urkupillit soittopalkeineen; uusittavia palkeita on uruissa yhteensä 1 050 kappaletta.

 

Niin ikään huollossa korjataan ns. rekisteripalkeet (yhteensä 40 kpl) vaihtamalla niiden hapertunut kumikangas kestävämpään nahkaan, varmistetaan ilmalaatikkojen tiiviys sekä vaihdetaan koneiston aikaisemmissa huolloissa mahdollisesti lisätyt vääränkokoiset ruuvit sopiviin.

 

Työn laajuudesta johtuen korjaustyö toteutetaan kahdessa vaiheessa; jäljelle jäävä toinen sormio palkeineen on tarkoitus korjata vuoden 2020 aikana. Urkuhuollon kustannuksille on myönnetty tukea Kirkon keskusrahastosta.


Huollosta vastaa Urkurakentamo Veikko Virtanen Oy, ja vastaavana huoltomiehenä toimii Jukka Mäkilä.  Kirkko on suljettu huoltotoimien ajan. Huoltotoimien jatkuessa seuraavalle viikolle sunnuntain 25.8. jumalanpalvelus toimitetaan kirkossa ilman urkuja.