Uutislistaukseen

Seurakunnan liitosneuvottelut alkoivat Uudenkaupungin seurakunnan kanssa

Vehmaan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 29.11.2021 tehdä aloitteen seurakuntajaon muuttamiseen liittyvästä selvityksestä ja pyytää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta tukea selvityksen tekemiseen. Kirkkoneuvosto  esitti tuomiokapitulille toiveen, että neuvottelut aloitettaisiin Mynämäen ja Uudenkaupungin seurakuntien kanssa.

Aloitteen syynä on seurakunnan heikko taloudellinen tilanne, joka vaikuttaa siihen, miten seurakunta pystyy huolehtimaan tehtävästään ja velvoitteistaan itsenäisenä seurakuntana. Kirkkoneuvoston tavoitteena on ensisijaisesti turvata monipuolinen ja  ihmisiä lähellä oleva seurakunnan elämä Vehmaalla myös tulevaisuudessa.

Tammikuun aikana Mynämäen ja Uudenkaupungin seurakuntien kirkkoneuvostot  vastasivat aloitteeseen – Mynämäki kieltävästi ja Uusikaupunki myöntävästi. Seurakuntajaon muuttaminen tarkoittaa käytännössä seurakuntaliitosta. Neuvottelut liitoksesta käynnistyvät viikolla 6 ohjausryhmän työskentelyllä. Vehmaan ja Uudenkaupungin seurakuntia edustavat ohjausryhmässä kirkkoneuvostojen valitsemat luottamushenkilöt sekä työntekijöiden edustaja ja heille valitut varaedustajat. Lisäksi  ohjausryhmään kuuluu molempien seurakuntien kirkkoherrat ja talouspäälliköt.  Työskentelyä ohjaa Turun arkkihiippakunnan  tuomiokapitulin edustajana hiippakuntasihteeri Mika Piittala.

Ohjausryhmän tehtävänä on kerätä materiaalia seurakuntien toiminnasta, työntekijöistä, kiinteistöistä ja taloudesta liitossopimuksen laatimisen pohjaksi ja valmistella liitossopimus, jonka perusteella molempien seurakuntien kirkkovaltuustot  tekevät päätöksen seurakuntaliitoksen toteutumisesta.

Vehmaan seurakunnan edustajat ovat (suluissa varaedustajat):

Luottamushenkilöt: Lassi Alastalo (Annikka Jokiranta), Antti Mäkitalo (Antti Huovinen) sekä Rita Santanen (Olli-Pekka Ahokas)

Työntekijöiden edustajana on Anita Soranko (Hanna Pishro) sekä vt. kirkkoherra Outi Tukia-Takala ja ma. talouspäällikkö Elina Lehtonen.

Ohjausryhmän jäseniin kannattaa olla nyt rohkeasti yhteydessä Vehmaan seurakuntaelämän kysymyksissä, esittää toiveensa, huolensa ja ideansa.

Myös kaikkien työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kautta viestit välittyvät ohjausryhmälle ja auttavat sitä saavuttamaan parhaan mahdollisen lopputuloksen.

15.2.2022 06.21