Häät

Avioliitto on sitoutumista ja yhdessä kasvamista, elämistä, iloitsemista ja rakastamista. Tahto rakastaa toista ihmistä vaikeinakin aikoina, toisen kunnioittaminen ja Jumalan siunauksen rukoileminen ovat hyvä lähtökohta avioliitolle.

Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. (1 Kor. 13:4, Uusi testamentti)

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on pyhä toimitus, jossa pyydetään yhteiselle liitolle Jumalan siunausta. Se on myös oikeudellinen tapahtuma, jonka myötä puolisot saavat oikeuksia ja velvollisuuksia.

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on rippikoulun käyminen ja kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsenyys. Vihkimisen suorittaa pappi ja toimituksella on oltava vähintään kaksi todistajaa.

Jos toinen vihittävistä kuuluu väestörekisteriin, on vain siviilivihkiminen mahdollinen. Haluttaessa voidaan siviiliavioliitolle vihkimisen jälkeen saada avioliiton kirkollinen siunaus.

Käytännön järjestelyt

Halutessanne solmia avioliiton Vehmaalla ottakaa hyvissä ajoin yhteyttä Vehmaan kirkkoherranvirastoon sopiaksenne vihkimisen ajasta ja paikasta. Vehmaan keskiaikainen kivikirkko on vihkitilaisuudelle mitä kaunein ympäristö. Vihkiparin toiveesta avioliittoon vihkiminen voidaan toimittaa myös koruttomammin kirkkoherranvirastossa tai muussa paikassa.

Ennen vihkimistä suoritetaan avioliiton esteiden tutkiminen, jossa varmistetaan vihkimisen yleisten edellytysten täyttyminen.

Mikäli vihkimisen toimittajaksi halutaan tietty pappi, on syytä ottaa häneen henkilökohtaisesti yhteyttä hyvissä ajoin. Häämarsseista ja muusta vihkitoimituksen musiikista tulee niin ikään keskustella kanttorin kanssa etukäteen. Jos hankit itse vihkivän papin tai kanttorin, ilmoita siitä kirkkoherranvirastoon varauksen yhteydessä. 

Toimituskeskustelu ja vihkiharjoitus

Vihkipari tapaa papin ennen vihkimistä. Tapaamista kutsutaan toimituskeskusteluksi. Tapaaminen kannattaa sopia hyvissä ajoin, koska kesäaikana papit ovat myös rippileireillä ja vuosilomilla.

Papin ja vihkiparin tapaamisella on monta tarkoitusta. Vihittävät haluavat usein tutustua vihkipaikkaan ja harjoitella etukäteen alttarille tuloa, polvistumista ja muuta toimituksen kulkua.

Vihkijälle puolestaan on tärkeää tutustua vihkipariin, jotta vihkitoimituksesta tulisi persoonallinen ja lämmin juhlatilaisuus. Vihkikeskustelussa käydään läpi myös vihkimisen sisältö ja avioliiton merkitys. Sopivasta vihkikaavasta päätetään myös keskustelun aikana.

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Vihkiminen voi olla pienimuotoinen, intiimi tilaisuus, ja se voidaan toteuttaa myös muussa tilassa kuin kirkossa. Yhtä lailla kirkko saa täyttyä häävieraista ja perinteistä. Tähän on koottu käytännön asioita, jotka on hyvä huomioida, kun alatte suunnitella kirkkohäitä.

Häätavat kirkossa

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu