Kirkkoneuvosto


Jäsenet                                     Varajäsenet

Outi Tukia-Takala, pj
(1.10.2021 lähtien)

Lassi Alastalo, vpj                       Pentti Piilinen

Olli-Pekka Ahokas                      Seppo Lehto

Antti Huovinen                          Reija Skog

Annikka Jokiranta                      Susanna Ranta

Niina Mäkelä                             Kaarlo Theis 

Rita Santanen                            Minna Lindström

Laura Varjo                                Elina Heino    

 

Läsnäolo-oikeus:

Janne Ahala, kirkkovaltuuston pj

Antti Mäkitalo, kirkkovaltuuston vpj

Kirkkoneuvoston kokouspäivämäärät

 

ke 22.7.2021

ke 17.2.2021

ke 10.3.2021

ke 31.3.2021

ke 19.5.2021

ke 18.8.2021

ke 29.9.2021

ke 27.10.2021

ke 1.12.2021