Kirkkoneuvosto 

Kirkkoneuvosto vastaa seurakunnan toiminnan yleisestä johtamisesta ja sen tarkoituksen totetumisesta. Kirkkoneuvosto kokoontuu useammin kuin kirkkovaltuusto ja käytännössä johtaa seurakunnan toimintaa ja hallintoa eli valmistelee ja toteuttaa kirkkovaltuuston päätöksiä.

Vehmaan kirkkoneuvostossa on 6 jäsentä, joille nimetään henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii virkansa puolesta kirkkoherra; varapuheenjohtajan nimeää kirkkovaltuusto. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta eli vaaleilla valittu kirkkovaltuusto valitsee nelivuotisen toimintakautensa aikana kirkkoneuvoston kahdesti, ensimmäisen ja kolmannen toimintavuoden tammikuussa.

Vehmaan seurakunnan kirkkoneuvosto 2023-2024


Jäsenet                                     Varajäsenet

Jukka Kemppainen, pj

Antti Huovinen, vpj                  Pentti Piilinen

Olli-Pekka Ahokas                    Seppo Lehto

Bettina Leppälehto-Suomi      Reija Skog

Susanna Ranta                         Aila Saalasti

Antti Saarinen                          Tiina Amperla-Hirvonen 

Rita Santanen                          Tiina Kankkio

Kaisa Virtala                             Kaarina Frosterus  

 

Läsnäolo-oikeus kirkkoneuvoston kokouksissa:

Elina Heino, kirkkovaltuuston pj

Simo Virtanen, kirkkovaltuuston vpj

Tulevat kokoukset

 

Huom! Kirkkoneuvoston kokoukset ovat suljettuja kokouksia.