Kirkkoneuvosto


Jäsenet                                     Varajäsenet

Outi Tukia-Takala, pj
(1.10.2021 lähtien)

Lassi Alastalo, vpj                       Pentti Piilinen

Olli-Pekka Ahokas                      Seppo Lehto

Antti Huovinen                          Reija Skog

Annikka Jokiranta                      Susanna Ranta

Niina Mäkelä                             Kaarlo Theis 

Rita Santanen                            Minna Lindström

Laura Varjo                                Elina Heino    

 

Läsnäolo-oikeus:

Janne Ahala, kirkkovaltuuston pj

Antti Mäkitalo, kirkkovaltuuston vpj

Kirkkoneuvoston kokouspäivämäärät 2022

 

ke 19.1.2022

ke 16.2.2022

ke 23.3.2022

ke 13.4.2022

ke 18.5.2022

ke 8.6.2022

ke 17.8.2022

ke 28.9.2022

ke 26.10.2022

ke 30.11.2022