Kirkkoneuvosto


Jäsenet                                     Varajäsenet

Outi Tukia-Takala, pj
(1.10.2021 lähtien)

Lassi Alastalo, vpj                       Pentti Piilinen

Olli-Pekka Ahokas                      Seppo Lehto

Antti Huovinen                          Reija Skog

Annikka Jokiranta                      Susanna Ranta

Niina Mäkelä                             Kaarlo Theis 

Rita Santanen                            Minna Lindström

Laura Varjo                                Elina Heino    

 

Läsnäolo-oikeus:

Janne Ahala, kirkkovaltuuston pj

Antti Mäkitalo, kirkkovaltuuston vpj

Kirkkoneuvoston kokouspäivämäärät 2022

 

ke 19.1.2022

ke 16.2.2022

ke 23.3.2022

ke 13.4.2022

ke 18.5.2022

ke 17.8.2022

ke 28.9.2022

ke 26.10.2022

ke 30.11.2022