Lähetystyön työryhmä 

Kirkkovaltuuston kokouksessaan 1/2019 hyväksymät johtokunnan jäsenet:

Antti Mäkitalo (pj), Pentti Piilinen, Seppo Lehto, Tuija Santanen ja Voitto Vaanola.

 

Varajäsenet: Merja Alastalo, Lassi Alastalo, Rita Santanen.