Lähetystyön työryhmä 2023–2024

Työryhmän jäsenet:

Lassi Alastalo, puheenjohtaja
Merja Alastalo
Arja Mäkitalo
Pentti Piilinen
Rita Santanen

Lähetystyön työryhmän sihteerinä ja työntekijäjäsenenä toimii diakoni Tuija Suominen.

 

Varajäsenet:

Jaakko Lehto
Seppo Lehto