Lähetystyön työryhmä 

Johtokunnan jäsenet:

Antti Mäkitalo (pj), Arja Mäkitalo, Pentti Piilinen, Seppo Lehto, Tuija Santanen ja Voitto Vaanola.

 

Varajäsenet: Merja Alastalo, Lassi Alastalo, Rita Santanen.