Lähetystyön työryhmä 

Työryhmän jäsenet:

Antti Mäkitalo (pj), Arja Mäkitalo, Pentti Piilinen, Seppo Lehto, Tuija Santanen ja Voitto Vaanola.

 

Varajäsenet:

Merja Alastalo, Lassi Alastalo, Rita Santanen.