Seurakuntavaalit 

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle.
Marraskuussa 2022 käydyissä vaaleissa valittiin luottamushenkilöt vuosille 2023 –2026.

Vaalilautakunta vuoden 2022 seurakuntavaaleissa:

Kirkkovaltuuston 27.4.2022 vahvistama vaalilautakunta:

Esko Hietala (pj)
Leena Heinonen
Jouni Salmi
Hanna Simola
Tarja Ahtiainen

Varalla: 
1. Kaarlo Theis, 2. Helinä Seppälä, 3. Satu Topi, 4. Kirsti Ahala, 5. Raimo Jalonen.

Kirkkoherra kuuluu vaalilautakuntaan virkansa puolesta. Vaalilautakunnan sihteerinä toimii Elina Lehtonen (1.10.2022 saakka) sekä Hanna Pishro (2.10. alkaen).