Diakoniatyön johtokunta

Johtokunnan jäsenet:

Nina Mäkelä (pj), Tiina Alastalo (varapj), Olli-Pekka Ahokas, Pirjo Kaskinen, Marjo Lehtonen, Marja-Leena Seppälä ja Carita Virtanen.

Diakoniatyön johtokunnan sihteerinä ja työntekijäjäsenenä toimii diakoni Tuija Suominen.

Varajäsenet:

Ritva Alastalo, Leena Heinonen, Minna Lindström, Kaarlo Theis ja Pirjo Vähämiko.