Kirkkoneuvoston pöytäkirjat

Vehmaan seurakunnan kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjat on julkaistu vuoden 2023 alusta alkaen seurakunnan verkkosivuilla kokouksessa valittujen pöytäkirjantarkastajien tarkastettua pöytäkirjan. 

Esityslistoja ja pöytäkirjoja ei julkaista, jos niissä on henkilön tai yksityisyyden suojaan liittyviä tai salassa pidettäviä asioita.

Kirkkoneuvoston vanhemmat pöytäkirjat ovat luettavissa kirkkoherranvirastossa (avoinna tiistaisin klo 9-13, p. 02 433 1011).