Kirkkoneuvoston pöytäkirjat

Vehmaan seurakunnan kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjat julkaistaan vuoden 2023 alusta alkaen seurakunnan verkkosivuilla kokouksessa valittujen pöytäkirjantarkastajien tarkistettua pöytäkirjan. Esityslistoissa ja pöytäkirjoissa voi olla henkilön tai yksityisyyden suojaan liittyviä tai salassa pidettäviä asioita, joita ei julkaista.

Kirkkoneuvoston vanhemmat pöytäkirjat ovat luettavissa kirkkoherranvirastossa (avoinna tiistaisin klo 9-13, p. 02 433 1011).