Kirkkovaltuusto 2019-2022

Janne Ahala, puheenjohtaja
Antti Mäkitalo, varapuheenjohtaja
Olli-Pekka Ahokas 
Lassi Alastalo
Antti Huovinen 
Annikka Jokiranta 
Seppo Lehto
Minna Lindström 
Nina Mäkelä 
Pentti Piilinen
Susanna Ranta 
Rita Santanen 
Laura Varjo

Varajäsenet:

Meiri Ahtiainen
Tapio Keskitalo
Henri Palmunen
Voitto Vaanola
Laura Örn