Päätöksenteko

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuusto johtaa seurakunnan toimintaa.

Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Voit vaikuttaa seurakunnan päätöksentekoon mm. osallistumalla seurakuntavaaleihin ja tekemällä aloitteita.

Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa voi äänestää 16 vuotta täyttänyt ja ehdokkaaksi voi asettua 18 vuotta täyttänyt kirkon jäsen. Nykyiset luottamushenkilöt on valittu syksyn 2022 seurakuntavaaleissa.

Seurakuntien luottamushenkilöt edustavat laajasti koko jäsenistöä: kirkon ovet ovat avoinna erilaisille mielipiteille. 

Luottamushenkilö 

  • edustaa seurakuntalaisia ja luo julkisuudessa kuvaa kirkosta kristittyjen yhteisönä ja työnantajana
  • antaa osaamisensa seurakunnan käyttöön. 

Luottamushenkilön vaikuttaminen tapahtuu osana kollektiivista päätöksentekoa

  • seurakunnan/seurakuntayhtymän toiminnan ja talouden suunnitteluun 
  • kiinteistöjen rakentamiseen ja korjaamiseen 
  • henkilöstöresursseihin, työntekijävalintoihin ja palvelussuhteen päättämisiin, virkojen ja tehtävien sisältöihin sekä palkkaukseen, työsuojeluun ja työhyvinvoinnin edistämiseen 
  • rahojen ja resurssien käyttöön 
  • seurakuntatyön kehittämiseen ja painopisteiden valintaan 
  • kirkolliskokousedustajien, hiippakuntavaltuutettujen ja piispan valintaan.

Seurakuntien luottamushenkilöt edustavat laajasti koko jäsenistöä: kirkon ovet ovat avoinna erilaisille mielipiteille.  

Seurakuntalainen voi tehdä aloitteen

Seurakuntalaiset voivat tehdä erilaisia aloitteita seurakunnan luottamuselimille. Aloite toimitetaan kirjallisena seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloite koskee kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen valtuustolle.

Kokonaiskirkon asioihin liittyvä aloite voi edetä aina kirkon "eduskuntaan" eli kirkolliskokoukseen saakka. Reitti voi olla esimerkiksi: seurakuntalaisen aloite - kirkkoneuvosto - hiippakuntavaltuusto - kirkolliskokous