Päätöksenteko

Kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuuston jäsenet valitaan seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein.

Kirkkovaltuuston tehtäviin kuuluu seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, perittävästä kirkollisverosta sekä virkojen perustamisesta päättäminen. Lisäksi kirkkovaltuusto päättää seurakunnan rakennushankkeista. 

Kirkkovaltuusto valitsee myös jäsenet kirkkoneuvostoon.

Kirkkoneuvoston tehtäviä ovat mm. seurakunnan toiminnan yleinen johtaminen ja hengellisen elämän edistäminen, hallinnon ja talouden sekä omaisuuden hoidon johtaminen, kirkkovaltuuston päätösten valmistelu ja toimeenpano, seurakunnan sopimusten tekeminen ja edun valvominen sekä työntekijöiden valinnat. Kirkkoneuvosto vastaa siis käytännön johtamisesta.

 

Seurakuntavaalit

Seurakuntavaalit ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon päättävien elinten valitsemiseksi järjestettävät vaalit.

Vaalit järjestetään joka neljäs vuosi, ja niissä valitaan luottamushenkilöt kirkkovaltuustoihin. Vaaleissa äänestetään kirkon ja seurakunnan tulevaisuudesta, valitsemalla luottamushenkilöt edustamaan seurakuntalaisia.  

Äänioikeutettuja vaaleissa ovat kaikki 16 vuotta täyttäneet seurakunnan jäsenet. Rippikoulua tai konfirmaatiota ei edellytetä äänestämiseen, kirkon jäsenyys riittää. Ehdokkaaksi voi asettua 18 vuotta täyttänyt kirkon jäsen.

Seuraavat seurakuntavaalit pidetään 2026.

 

Luottamushenkilöt 

Seurakuntien luottamushenkilöt edustavat laajasti koko jäsenistöä, sillä kirkon ovet ovat avoinna erilaisille mielipiteille.  

Nykyiset luottamushenkilöt on valittu syksyn 2022 seurakuntavaaleissa.

  • luottamushenkilö edustaa seurakuntalaisia ja luo julkisuudessa kuvaa kirkosta kristittyjen yhteisönä ja työnantajana
  • luottamushenkilö antaa osaamisensa seurakunnan käyttöön 
  • luottamushenkilön vaikuttaminen tapahtuu osana kollektiivista päätöksentekoa kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokouksissa

Luottamushenkilö pääsee vaikuttamaan:

  • seurakunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun 
  • kiinteistöjen rakentamiseen ja korjaamiseen 
  • henkilöstöresursseista päättämiseen, työntekijävalintoihin ja palvelussuhteen lopettamiseen
  • virkojen ja tehtävien sisältöihin sekä palkkaukseen, työsuojeluun ja työhyvinvoinnin edistämiseen 
  • rahojen ja resurssien käyttöön 
  • seurakuntatyön kehittämiseen ja painopisteiden valintaan 
  • kirkolliskokousedustajien, hiippakuntavaltuutettujen ja piispan valintaan

 

Seurakuntalaisen vaikuttamismahdollisuudet

Voit vaikuttaa seurakunnan päätöksentekoon mm. osallistumalla seurakuntavaaleihin äänestämällä tai asettumalla itse ehdokkaaksi.

Lisäksi voit seurakuntalaisena suoraan vaikuttaa tekemällä aloitteita kirkkoneuvostolle tai kirkkovaltuustolle.  Aloite toimitetaan kirjallisena seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloite koskee kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen valtuustolle.

Kirkon asioihin valtakunnallisesti liittyvä aloite voi edetä aina kirkon "eduskuntaan" eli kirkolliskokoukseen saakka. Reitti voi olla esimerkiksi: seurakuntalaisen aloite - kirkkoneuvosto - hiippakuntavaltuusto - kirkolliskokous.

Seurakuntalainen voi vaikuttaa ja osallistua seurakunnan toimintaan myös vapaaehtoistyön kautta ja osallistumalla eri toimikuntien toimintaan.

Kuulutukset

Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksen pöytäkirjasta

Vehmaan seurakunnan kirkkovaltuuston kokouksen pöytäkirja 17.4.2024 (2/2024) on nähtävillä kirkkoherranvirastolla toimiston aukioloaikoina ajalla 18.4.-2.5.2024 ja Vehmaan seurakunnan kotisivuilla.

 

Vehmaalla 12.4.2024

Riitta Luotonen, talouspäällikkö