Lapsi- ja nuorisotyön työryhmä 2023–2024

Työryhmän jäsenet:

Susanna Ranta, puheenjohtaja
Katja Lehtonen
Bettina Leppälehto-Suomi
Heidi Liesegang-Laiho
Minna Lindström

Työryhmän sihteerinä ja työntekijäjäsenenä toimii Sirkku-Liisa Niemi
Työryhmään kuuluu työnsä puolesta myös diakoni Tuija Suominen (nuorisotyö).

Varajäsenet:

Antti Huovinen
Kaisa Virtala