Lapsi- ja nuorisotyön työryhmä

Työryhmän jäsenet:

Antti Huovinen (pj), Heidi Liesegang-Laiho (varapj), Hanna Alastalo, Minna Lindström, Susanna Ranta, Piia Susi, Laura Varjo.

Työryhmän sihteerinä ja työntekijäjäsenenä toimii Hanna Pishro.

Varajäsenet:

Minna Manner, Noora Suominen.

Työntekijä ja viranhaltija voivat kutsua työryhmään lisää jäseniä.