Lapsi- ja nuorisotyön työryhmä

Kirkkovaltuuston kokouksessaan 1/2019 valitsemat työryhmän jäsenet:

Antti Huovinen, Hanna Alastalo, Susanna Ranta, Laura Varjo, Minna Lindström, Piia Susi, Minna Manner, Noora Suominen.

Työntekijä ja viranhaltija voivat kutsua työryhmään lisää jäseniä.