Rippikoulun ulkoläksyt

 

ISÄ MEIDÄN

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi. 
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. 
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. 
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.

(Matt.6:9–13; Luuk.11:2–4)

 

HERRAN SIUNAUS

Herra siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä.
Herra kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen.
Herra kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme ja antakoon meille rauhan.
Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.
Aamen.

(4. Moos. 6:24–26)

 

APOSTOLINEN USKONTUNNUSTUS

Minä uskon Jumalaan, Isään, Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan.
Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan Poikaan, meidän Herraamme,
joka sikisi pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana,
ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin,
astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin,
istuu Jumalan, Isän, Kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita,
Ja Pyhään Henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksiantamisen, ruumiin ylösnousemuksen ja iankaikkisen elämän.

 

PIENOISEVANKELIUMI

Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka Häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.

(Joh.3:16)

 

Lisäksi hyvä tietää: 

KYMMENEN KÄSKYÄ

1. Minä olen Herra, sinun Jumalasi. Sinulla ei saa olla muita jumalia. 

2. Älä käytä väärin Herran, sinun Jumalasi nimeä.

3. Muista pyhittää lepopäivä.

4. Kunnioita isääsi ja äitiäsi.

5. Älä tapa.

6. Älä tee aviorikosta.

7. Älä varasta.

8. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi.

9. Älä tavoittele lähimmäisesi omaisuutta.

10. Älä tavoittele lähimmäisesi puolisoa, työntekijöitä, karjaa äläkä mitään mikä hänelle kuuluu.

 

KULTAINEN SÄÄNTÖ

”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.”

(Matt.7:12)

 

RAKKAUDEN KAKSOISKÄSKY

"Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi, ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.”

(Matt.22:37-39)

 

LÄHETYS- JA KASTEKÄSKY

”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”

(Matt.28:18–20)