Tilintarkastajat

Tilintarkastuksesta vastaa tilintarkastusyhteisö BDO Oy päävastuullisena tilintarkastajanaan HT/ JHT Mark Lassfolk, ja avustavana tilintarkastajana Emma Niitynperä.