Uutislistaukseen

Vehmaan seurakunta jatkaa itsenäisenä

28.4.2022 13.51

Vehmaan seurakunnan kirkkovaltuusto hylkäsi kokouksessaan keskiviikkona 27.4. kirkkoneuvoston esityksen seurakunnan liittymisestä Uudenkaupungin seurakuntaan. Valtuuston päätöksellä Vehmaan seurakunta jatkaa itsenäisenä seurakuntana. Päätös ratkaistiin valtuustossa äänin 8–5. 

Vehmaan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 29.11.2021 tehdä aloitteen seurakuntajaon muuttamiseen liittyvästä selvityksestä ja pyysi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta tukea selvityksen tekemiseen. Aloitteen syynä oli seurakunnan heikko taloudellinen tilanne, joka vaikuttaa siihen, miten seurakunta pystyy huolehtimaan tehtävästään ja velvoitteistaan itsenäisenä seurakuntana.

Kevään aikana Vehmaan ja Uudenkaupungin seurakunnan käymien liitosneuvottelujen tuloksena laadittiin liitossopimus, jonka tavoitteena oli turvata seurakunnan monipuolinen ja elävä toiminta myös tulevaisuudessa. Ohjausryhmien laatiman liitossopimuksen mukaan Vehmaan seurakunta olisi liitetty Uudenkaupungin seurakuntaan kappeliseurakuntana. Liitoksessa olisi turvattu kaikkien seurakunnan päätoimisten työntekijöiden asema ja työsuhteeseen kuuluvat edut. Niin ikään Vehmaan kolmen kuoron, päiväkerhon, nuoriso- ja varhaisnuorisotyön, diakonian ja lähetystyön toiminta olisi jatkunut nykyisellään. Liitossopimukseen oli lisäksi kirjattuna mm. Myllyjärven leirimajan säilyminen seurakunnan käytössä ainakin seuraavan kymmenen vuoden ajan.

Vehmaan kirkkovaltuuston 13 jäsenestä kirkkoneuvoston esitystä liitossopimuksen hyväksymisestä kannatti viisi ja vastusti kahdeksan valtuutettua. Äänestyksen jälkeen kirkkovaltuusto päätti, että seurakunta jatkaa toimintaansa itsenäisenä seurakuntana ja hylkää ehdotuksen liittyä Uuteenkaupunkiin.

Päätöstä seuraavana päivänä myös Uudenkaupungin kirkkovaltuusto kokouksessaan totesi seurakuntaliitokseen liittyvät suunnitelmat rauenneiksi. Vehmaan kirkkovaltuuston kokouspöytäkirja päätöksineen on luettavissa kirkkoherranvirastossa.

Valtuuston kokouksessa valittiin lisäksi vaalilautakunta kuluvan vuoden aikana käytäviin seurakuntavaaleihin. Vaalilautakunnan jäseniksi valittiin Esko Hietala, Leena Heinonen, Jouni Salmi, Hanna Simola ja Tarja Ahtiainen sekä varajäseniksi valittiin Kaarlo Theis, Helinä Seppälä, Satu Topi, Kirsti Ahala ja Raimo Jalonen. Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Esko Hietala. Kirkkoherra kuuluu vaalilautakuntaan virkansa puolesta. Marraskuussa järjestettävissä seurakuntavaaleissa valitaan Vehmaan seurakunnalle kirkkovaltuusto seuraavalle nelivuotiskaudelle 2023–2026 nykyisen valtuuston jatkaessa vuoden 2022 loppuun.