Uutislistaukseen

Vehmaan kirkkovaltuusto aloitti toimikautensa

325316033_543242061071218_2688507875390469981_n.jpg

Kuvassa vasemmalta talouspäällikkö Leena Elias, vt. kirkkoherra Ilkka Järvinen sekä kirkkovaltuuston jäsenet Rita Santanen, Pentti Piilinen, Susanna Ranta, Elina Heino, Simo Virtanen, Tiina Kankkio, Kaisa Virtala, Antti Saarinen, Bettiina Leppälehto-Suomi, Antti Huovinen, Kaarina Frosterus, Reija Skog ja Aila Saalasti. Kuvasta puuttuvat valtuuston jäsenet Olli-Pekka Ahokas ja Tiina Amperla-Hirvonen.

Vehmaan uuden kirkkovaltuuston toimintakausi käynnistyi valtuuston kokouksella keskiviikkona 11.1. Vinkkilän seurakuntatalolla.

Kokouksessa valittiin kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle 2023–2024 Elina Heino ja varapuheenjohtajaksi Simo Virtanen. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi valtuusto valitsi keskuudestaan Antti Huovisen. Neuvoston jäseniksi nimettiin lisäksi Olli-Pekka Ahokas, Bettina Leppälehto-Suomi, Susanna Ranta, Antti Saarinen, Rita Santanen ja Kaisa Virtala. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii vt. kirkkoherra Ilkka Järvinen. 

Kirkkovaltuusto nimesi lisäksi jäsenet ja varajäsenet diakoniatyön johtokuntaan toimikaudelle 2023–2026. Johtokunnan puheenjohtajaksi valittiin Nina Mäkelä; varsinaiset jäsenet ovat Olli-Pekka Ahokas, Tiina Alastalo, Kaarina Frosterus, Tiina Kankkio, Seppo Lehto sekä Kaarlo Theis. Lapsi- ja nuorisotyön sekä lähetystyön työryhmiin uudet jäsenet valitaan vasta, kun kirkkoneuvosto on ehtinyt käsitellä asiaan liittyviä seikkoja. Näin ollen vanhat työryhmät jatkavat toimintaansa, kunnes uudet saadaan muodostettua.

Kirkkovaltuuston uusi puheenjohtaja Elina Heino piti kokouksen päättyessä puheenvuoron, jossa antoi eväitä valtuuston tulevaan työhön ja kehotti perehtymään luottamustehtäväänsä huolellisesti, pitämään pään kylmänä ja mielen valoisana sekä tuomaan hyvässä hengessä ja rohkeasti omat vahvuutensa ja mielenkiinnon kohteensa esille seurakunnassa.

Kokouksen jälkeen valtuusto jatkoi iltaa perehtymiskoulutuksen merkeissä, jossa kuultiin työntekijöiden esittelyt omista työaloistaan ja tehtävistään. Talouden näkökulmia esitteli Leena Elias, joka Mynämäen seurakunnan talouspäällikön työnsä ohessa on viime lokakuusta alkaen hoitanut Vehmaan seurakunnan talouspäällikön tehtäviä.

Luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen toimitetaan sunnuntaina 22.1. klo 10 messun yhteydessä. Messun jälkeen nautitaan kirkkokahvit kirkkosalissa, ja valtuusto esittäytyy seurakunnalle. Tilaisuuteen toivotaan seurakuntalaisten runsasta osanottoa!

12.1.2023 16.00