Uutislistaukseen

Sinisellä taustalla kaksi keltaista ympyrää, Teksti: Uusi mahdollisuus – rohkeasti mukaan – yhdessä kehittä...

Nuorten vaikuttajaryhmään etsitään alle 29-vuotiaita nuoria

31.1.2022 16.11

Edustamista, vaikuttamista, kuulluksi tulemista, osallisuutta, yhteisöllisyyttä… Kevään 2022 aikana perustettava nuorten vaikuttajaryhmä on uusi mahdollisuus vaikuttaa seurakunnan toimintaan ja tulevaisuuteen. Vaikuttajaryhmä on tarkoitettu konfirmoiduille 29-vuotiaille nuorille. 

Ryhmä tulee edustamaan paikkakunnan nuoria seurakunnan päätöksenteossa. Lisäksi tarkoituksena on tiedottaa nuoria seurakunnan päätöksenteosta ja edistää nuorten ja päättäjien välistä vuorovaikutusta.

- Nuorten vaikuttajaryhmätoiminnassa on kyse osallisuuden vahvistamisesta. Kuulluksi tuleminen vahvistaa osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemusta ja samalla se lisää yhteisöön kuulumisen tunnetta. Osallisuudessa on kyse kristillisen identiteetin vahvistamisesta, siitä että voi kokea olevansa osa itselleen merkittävää yhteisöä, tulla siinä kuulluksi ja vaikuttaa sen toimintaan ja päätöksiin, kertoo ryhmän toimintaa koordinoiva diakoni Tuija Suominen.

-Usein kuulee aikuisten toivovan nuorten näkyvämpää osallisuutta kirkon elämään. Liian usein esteeksi osallisuudelle nousee muotoseikat – nuoriso ei tunne tekemistään omaksi, eikä koe äänensä tulevan kuulluksi. Nuorten vaikuttajaryhmät mahdollistavat nuorison äänen kuulumisen paremmin arkisesta seurakuntaelämästä aina päätöksentekoon asti, kiteyttää puolestaan Turun tuomiokapitulia edustava hiippakuntasihteeri Anssi Nurmi.

Tavoitteena on, että helmikuun puoliväliin mennessä löytyisi Vehmaalta joukko rohkeasti ajattelevia, vaikuttamisesta kiinnostuneita nuoria. Mukaan etsitään niin peruskoulun päättäviä, opiskelevia kuin jo työelämässä vaikuttavia ja perheen perustaneita alle 29-vuotiaita. Nuorten yhteydenoton jälkeen sovitaan ensimmäinen kokoontuminen, jossa kerron vielä enemmän nuorille toiminnan tarkoituksesta ja mahdollisuuksista. Toimintaan mukaan lähtevien kanssa aloitamme järjestäytymisen ja päätämme muun muassa työjärjestyksen, jonka toimitamme kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi.   

Jos pienikin kipinä syttyi tai tunnet jo nyt, että haluat mukaan, olethan yhteydessä Tuija-diakoniin viimeistään 15.2. (p. 044 033 2515 tai s-posti: tuija.k.suominen@evl.fi).